Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Sotenäs kommun - Omsorgsförvaltningen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Omsorg & Social service - Särskild kollektivtrafik/ färdtjänstansökan
Personuppgifter
Tolk

Funktionsnedsättning  
Gångsträcka
Gånghjälpmedel


Ledsagare

Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex vistelsen vid resmålet.


Bostadens läge


Samtycke och signatur
Jag samtycker till att personuppgifterna registreras hos kommunen och dess avtalspartner, samt lämnar mitt medgivande till tjänsteman i kommunen att ta kontakt med läkare, Försäkringskassa, anhörig, hemtjänst/LSS för att utredningen skall bli så fullständig som möjligt.